La finale lunii martie în județul Brăila erau atestate un număr de 54 întreprinderi sociale