Amenzi în valoare de 217.400 lei aplicate de inspectorii ITM Brăila în luna iulie

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Brăila a verificat în luna iulie un număr de 209 angajatori, iar în urma controalelor s-au aplicat amenzi în valoare totală de 217.400 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Au fost depistate 5 persoane care desfășurau muncă nedeclarată, fiind aplicate amenzi în valoare de 100.000 lei.

Din cele 5 persoane identificate prestând muncă nedeclarată 2 nu aveau contract individual de muncă încheiat în formă scrisă, iar pentru 3 persoane contractele individuale de munca nu au fost transmise în Registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității.

Dintre deficiențele frecvent constatate amintim:

-Primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă

-Netransmiterea CIM în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității

-Angajatorul nu ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru;

-Neacordare CO la încetarea raporturilor de muncă

-Angajatorul nu a eliberaat adeverințe care să ateste activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate

-Angajatorul nu a atașat la fișele individuale de instructaj ssm copiile ultimelor fișe de aptitudine medicală;

-Semnalizare de securitate necorespunzătoare

-Neutilizarea echipamentului individual de protecție din dotare.

Pentru deficiențele constatate au fost dispuse măsuri de remediere, cu termene de raportare la ITM.