Campanie pentru verificarea respectării prevederilor legale în domeniul transporturilor: în 5 zile, ITM Brăila a verificat 34 de angajatori și a aplicat amenzi în valoare de 72.500 lei

Controale la 34 de angajatori (9 angajatori din domeniul transporturilor urbane și suburbane de călători și 25 angajatori din domeniul transporturilor de mărfuri) și 18 amenzi aplicate, în valoare totală de 72.500 lei pentru neconformități constatate în domeniul relațiilor de muncă – este bilanțul unei campanii desfășurate în perioada 7 – 11 noiembrie în județul Brăila: „Campania națională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională, cod CAEN 4941 – Transporturi de mărfuri, cod CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitan de călători”.

Obiectivele campaniei au fost:

-Identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată și luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;

-Controlul privind respectarea timpului de muncă și de odihnă;

-Determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului muncii – Legii nr.53/2003, republicată, modificată și completată, ale H.G. nr.905/2007 cu modificările și completările ulterioare și ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă și de odihnă al conducătorilor auto;

-Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;

-Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier, a prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă;

-Eliminarea tuturor neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicare a sancțiunilor contravenționale corespunzătoare.

În ceea ce privește acțiunile desfășurate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila, precizăm că din totalul sancțiunilor aplicate, două au fost pentru muncă nedeclarată – au fost sancționați doi angajatori, fiind identificate cinci persoane, din care: o persoană nu avea încheiat contract individual de muncă, o persoană pentru care nu s-au transmis elementele contractului individual de muncă în Registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, două persoane în cazul cărora se depășea durata timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, o persoană careia i s-a acordat un salariu net mai mare decât cel evidențiat în statele de plată ale salariului și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale.

Pentru deficiențele constatate au fost dispuse măsuri de remediere, cu termene de raportare la ITM Brăila.

 

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns