„Colectare separată pentru comuna ta curată”

Garda de Mediu Brăila informează că în perioada 7.06.2023 – 31.08.2023, conform Acordului de parteneriat încheiat cu Asociația Comunelor din Romania (ACOR), la nivelul unităților administrativ teritoriale din judetul nostru se desfășoară campania “Responsabilitate socială – colectare separată”, cu sloganul “Colectare separată pentru comuna ta curată”.
Campania are drept scop informarea, conștientizarea și sensibilizarea comunităților cu privire la colectarea separată a deșeurilor, prevenirea generării de deșeuri și reducerea fenomenului de abandonare a acestora în spații neamenajate. De asemenea, se au în vedere următoarele aspecte: modul în care unitățile administrativ teritoriale au implementat sistemul privind colectarea separată a deșeurilor, asigurând colectarea separată cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă; informarea cetățenilor privind graficul de colectare a deșeurilor generate, pe tipuri și categorii; cooperarea și receptivitatea pentru desfășurarea campaniei, precum și asigurarea campaniilor de debarasare fără plată a deșeurilor de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, DEEE, deșeuri de baterii și acumulatori, ulei vegetal uzat și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă.