În cursul anului 2023 Garda de Mediu Brăila a aplicat amenzi în valoare totală de 2,5 milioane lei

Comisariatul Județean Brăila al Gărzii Naționale de Mediu a efectuat anul trecut un număr total de 867 inspecții, din care 187 inspecții planificate și 680 neplanificate.

Potrivit informațiilor date publicității de instituția amintită, inspecțiile neplanificate au fost după cum urmează:

*145 inspecții pentru verificarea respectării condițiilor din actele de reglementare,

*3 inspecții efectuate în urma autosesizării,

*155 inspecții efectuate în urma sesizărilor și reclamațiilor,

*5 inspecții pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului,

*190 inspecții dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu,

*26 inspecții pentru identificarea de obiective noi,

*12 inspecții pentru verificarea realizării măsurilor impuse,

*144 inspecții cu alte autorități.

În urma neregulilor constatate în perioada menționată au fost aplicate 103 sancțiuni contravenționale principale, din care 83 amenzi, în valoare totală de 2.551.800 lei și 20 avertismente. S-au aplicat și două sancțiuni contravenționale complementare ce au constat în desființarea unor lucrări executate fără acte de reglementare. De asemenea, s-a formulat o plângere penală pentru incendierea vegetației palustre (stuf, papură) într-o arie protejată de interes comunitar.

Principalele neconformități constatate în urma controalelor efectuate în anul 2023 au fost:

*funcționarea fără autorizație de mediu;

*nerespectarea legislației privind protecția mediului de către operatorii economici care desfășoară activități de distribuție a carburanților, inclusiv de distribuție GPL si GNC precum si la depozitele de butelii GPL, GNC si gaze tehnice;

*nerespectarea de către 8 unități administrativ teritoriale a obligațiilor privind informarea locuitorilor prin mijloace adecvate și prin postare pe site-ul propriu cu privire la modalitatea de selectare a deșeurilor în gospodării precum si nerealizarea obligației privind colectarea în totalitate a deșeurilor municipale amestecate, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă;

*încălcarea legislației privind protecția aerului înconjurător, pentru sursele de emisii constând în șantiere și amplasamente unde s-au înregistrat incendii;

*depozitarea necorespunzătoare a îngrășămintelor;

*nerespectarea regimului substanțelor toxice si periculoase care epuizează stratul de ozon precum și a deșeurilor;

*poluarea de către o navă a apelor fluviului Dunărea cu ape de santină;

*nerespectarea legislației de protecție a mediului privind gestionarea produselor pentru protecția plantelor și a ingrasamintelor chimice;

*neîntocmirea evidenței gestiunii deșeurilor generate;

*netransmiterea declarațiilor privind obligațiile datorate la Fondul pentru mediu, pentru ambalajele introduse pe piața națională;

*depozitarea deșeurilor inerte pe terenuri neautorizate pentru acestă activitate;

*nerespectarea de către o societate comercială a obligațiilor privind transmiterea informațiilor necesare în vederea înregistrării loturilor de sturioni din crescătorii în Registrul CITES precum și a marcării individuale a exemplarelor de femelă cu mărci de tip microcip de transmisie-recepție automată;

*depozitarea necoprespunzatoare pe domeniul public a gunoiului de grajd în amestec cu deșeuri biodegradabile;

*incendierea deșeurilor rezultate in urma operațiunilor de igienizare a terenurilor deținute de persoane fizice;

*construirea de către o persoana fizică a unui obiectiv fără solicitarea și obținerea acordului de mediu;

*nerespectarea obligației privind gestionarea vehiculelor scoase din uz;

*desfășurarea de către o persoană fizică a activitații de pasunat cu animalele proprii (bovine) in Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, fiind luate măsuri de evacuare a animalelor din parcul natural.

(sursa foto – facebook Garda de Mediu Brăila)