În acest an Cantina Socială din Brăila va primi de la bugetul local peste 500.000 Iei

Consiliul Local Municipal Brăila a aprobat zilele trecute Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local în anul 2024.

Potrivit documentelor prezentate consilierilor, la nivelul municipiului serviciile sociale cuprinse în Planul anual de acțiune se adresează unui număr maxim lunar de 2.183 de beneficiari, fiind oferite atât de furnizori publici, cât și de furnizori privați, la domiciliul beneficiarului, în centre de zi, în centre rezidențiale, în internate de tip social, la domiciliul persoanei care acordă serviciul sau în comunitate.

Serviciile sociale sunt finanțate de la bugetul local, bugetul de stat și din fonduri proprii, în cazul furnizorilor privați.

Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice pentru anul 2024 cuprinde serviciul social furnizat de Cantina socială, bugetul estimat fiind de 511.000 lei, iar sursa de finantare este bugetul local.

În ceea ce privește programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr.34/1998, la nivelul municipiului Brăila pentru anul 2024, tipurile de servicii sociale și categoriile de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială pentru care se pot acorda subvenții sunt următoarele:

*Serviciul social cu cazare: salariile de bază ale personalului de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar (asistent/ tehnician/ lucrător social, psiholog, logoped, pedagog social, asistentă/soră medicală, fiziokinetoterapeut/ maseur); cheltuieli de întreținere și gospodarie (iluminat,  apă, canal, salubrizare, telefon și încălzire pentru spațiul unde se desfășoară activitatea persoanelor asistate); cheltuieli cu hrana persoanelor asistate; cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; cheltuieli cu materiale pentru curațenie pentru persoanele asistate; cheltuieli pentru carburanții necesară funcționării mijloacelor de transport folosite în furnizarea serviciilor sociale, cheltuieli cu bunuri de natura obiectelor de inventar, care nu intră în categoria mijloacelor fixexe și sunt utilizate în furnizarea serviciului social pentru care se acordă subvenție.

*Servicii fără cazare – salariile de bază ale personalului de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar (asistent/ tehnician/ lucrător social, psiholog, logoped, pedagog social, asistentă/ soră medicală, fiziokinetoterapeut/ maseur, ingrijitor bătrâni/ bolnavi la domiciliu); Cheltuieli de întreținere și gospodărie (iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon și incălzire pentru spațiul unde se desfășoară activitatea persoanelor care asigură serviciile de îngrijire la domiciliu); cheltuieli cu materiale pentru curațenie pentru persoanele asistate; cheltuieli cu material didactice pentru persoanele asistate; cheltuieli cu hrana/produse alimentare pentru persoanele asistate; cheltuieli pentru carburanții necesară funcționării mijloacelor de transport folosite in furnizarea servicillor sociale; cheltuieli cu bunuri de natura obiectelor de inventar, care nu intră în categoria mijloacelor fixe și sunt utilizate în furnizarea serviciului social pentru care se acordă subvente.

Bugetul estimat al programului de subvenționare este de 284.520 lei.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns