Peste 2100 de elevi brăileni s-au prezentat la Simularea Examenului de Evaluare Națională pentru elevii clasei a VIII-a

Inspectoratul Școlar Județean Brăila a dat publicității o serie de informații privind Simularea Examenului de Evaluare Națională pentru elevii clasei a VIII-a, la probele de Limba și literatura română și Matematică, desfășurate ieri și azi.

*Total elevi înscriși la nivelul județului Brăila: 2532 elevi

-Limba și literatura română: Elevi prezenți 2158. Absenți 374 elevi

-Matematică: elevi prezenți 2141, absenți 391

Niciun elev nu a fost eliminat din examen.

În județul Brăila au fost organizate 68 centre de examen (30 în mediul urban si 38 în mediul rural)

*Profesori asistenți (supraveghetori) înscriși: 245

*Profesori evaluatori la limba română înscriși: 88

*Profesori evaluatori la matematică: 76

*Nr. scanere distribuite în centrele de examen: 165

„Corectarea lucrărilor se face digitalizat. Lucrările sunt scanate în clasă și corectate pe platforma digitalizată. Acestea sunt repartizate automat și aleatoriu către profesori evaluatori din alt județ decât județul din care provin candidații.

Fiecare lucrare este evaluată de doi profesori evaluatori, aleși aleatoriu din platforma digitalizată. Evaluarea lucrărilor se face pe baza baremului de evaluare și notare.

Media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator este calculată de aplicația informatică de pe platformă.

Dacă diferența între note este mai mare de un punct, lucrarea este transmisă automat și aleatoriu către alți doi evaluatori. Apoi se calculează media finală (din cele 4 note, dacă este cazul, după eliminarea celor două note extreme) ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire. Din platformă se generează raportul nominal cu notele finale la disciplină.

La proba de limba română finalizarea scanării lucrărilor elevilor s-a încheiat la ora 13.20”, se arată într-un comunicat dat publicității.

A fost organizat un Centru Zonal de Evaluare la Liceul Tehnologic „Edmond Nicolau”.

Rezultatele se vor comunica elevilor pe 23 februarie și nu vor fi făcute publice.