Punctul termic PT 6 Hipodrom va fi scos la licitație, pentru închiriere. Prețul de pornire a licitației este de 1.685 lei cu TVA

Consiliul Local Municipal Brăila a aprobat scoaterea la licitație publică deschisă a punctului termic PT 6 Hipodrom, situat pe Aleea Învățătorilor, adiacent blocului P4, în vederea închirierii cu destinația cabinete, birouri, cabinete medicale, reprezentanțe persoane juridice, sedii firmă sau activități economice.

Corpul de clădire respectiv este format din 2 încăperi, spațiu de depozitare și WC, are o suprafață utilă de 68,4 mp și un teren aferent de 77 mp și aparține domeniului public al Municipalității.

Prețul caietului de sarcini este de 1.000 lei, iar garanția de participare este de 3.370 lei. Prețul de pornire a licitației este de 1.685 lei cu TVA inclus.

Neachitarea chiriei timp de 3 luni consecutiv duce la rezilierea unilaterală a contractului.

Nu are dreptul să se prezinte la licitație persoana care în ultimii 3 ani a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică privind bunurile aparținând Municipiului Brăila, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie.