Sesiune de informare pe tema negocierilor colective, la ITM Brăila

Miercuri 28 februarie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila a avut loc o sesiune de informare și conștientizare care s-a desfășurat în cadrul Campaniei Naționale de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii. Au participat reprezentanți ai ITM-urilor din toate domeniile de activitate.

Acțiunea a fost interactivă: inspectorii de muncă au prezentat modificările legislative referitoare la negocierile colective și au răspuns la întrebările adresate de participanți, oferindu-le lămuriri specifice domeniilor de activitate ale acestora.

De asemenea, acțiuni de informare și conștientizare s-au realizat și cu ocazia controalelor efectuate la angajatorii din întreprinderile mici și mijlocii.

Potrivit Legii nr 367/2022 privind dialogul social, negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităților care au cel puțin 10 angajați/lucrători, iar inițiativa negocierii colective aparține oricăruia dintre partenerii sociali. De asemenea, legea prevede ca în cazul în care într-o unitate nu există un contract colectiv de muncă, angajatorul sau orice altă parte îndreptățită să participe la negocierea colectivă poate iniția negocierea contractului colectiv de muncă în orice moment.

Negocierea colectivă are în vedere toate formele de negociere care au loc între angajator/organizația patronală, pe de o parte și sindicat/organizația sindicală sau reprezentanții aleși ai angajaților/lucrătorilor, după caz, de cealaltă parte, care urmăresc reglementarea relațiilor de muncă ori de serviciu dintre părți, stabilirea condițiilor de muncă, precum și orice alte acorduri în probleme de interes comun.

Obiectivul campaniei desfășurate de ITM Brăila în această lună a fost promovarea negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii, plecând de la principalele beneficii ale negocierii colective pentru angajați/lucrători și angajatori, respectiv:

*Avantajele pentru angajați/lucrători: mai multă justiție socială, drepturi superioare privind condițiile de muncă și de angajare, salariile, securitatea și sănătatea în muncă, aplicarea principiului egalității de șanse și tratament, protecție suplimentară în exercitarea drepturilor legale, concilierea vieții profesionale cu cea de familie, locuri de muncă si venituri mai stabile, o influentă mai mare la locul de muncă si participarea la procesele decizionale.

*Avantajele pentru angajatori: asigurarea păcii sociale și a unui climat de muncă favorabil performanței, productivitate și loialitate a personalului îmbunătățite, participare mai mare a forței de muncă la locul de muncă, eficacitate și planificare bugetară, rezolvarea timpurie a litigiilor.