Verificări făcute de ITM la stațiile de distribuție a carburanților auto din județul Brăila

În cadrul unei campaniei naționale de prevenire a accidentelor de muncă în stațiile de distribuție a carburanților auto, desfășurată pe parcursul trimestrelor II și III ale anului 2023, inspectorii de muncă vor desfășura controale la angajatorii care realizează activități în stațiile de distribuție a carburanților auto situate pe raza municipiului și a județului Brăila.

După cum se arată într-un comunicat de presă al ITM Brăila, verificările au loc în contextul în care „în stațiile de distribuție a carburanților auto sunt comercializate diferite sortimente de benzină, motorină și gaz petrolier lichefiat (GPL), precum și a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat pentru utilizare casnică. Toți carburanții mai sus amintiți sunt produse petroliere extrem de inflamabile, care formează cu aerul amestecuri explozive și în contact cu surse potențiale de aprindere pot genera explozii cu consecințe grave, atât pentru lucrători, cât și pentru clienții prezenți în stațiile de distribuție și au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, astfel încât se va insista asupra importanței și necesității respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, atât de către angajatori, cât și de către lucrătorii din acest domeniu, măsură imperios necesară pentru a elimina producerea de evenimente care să pună în pericol sănătatea și integritatea fizică a angajaților sau chiar a clienților.

Astfel, în perioada 20 martie – 25 august Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Brăila va desfășura acțiuni de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor de către angajatorii care desfășoară activități de producție, depozitare și comercializare a carburanților auto.

Obiectivele acestei campanii sunt:

-verificarea deținerii de către toți utilizatorii a certificatului de examinare «in situ» pentru instalațiile care funcționează în mediu potențial exploziv (inclusiv reexaminările acestuia);

-asigurarea purtării de către toți lucrătorii expuși la atmosfere explozive a echipamentelor individuale de protecție adecvate;

-respectarea de către toți angajatorii a instrucțiunilor scrise privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă și deținerea de către toți angajatorii a fișelor cu date de securitate actualizate pentru toți agenții chimici periculoși prezenți la locurile de muncă (inclusiv carburanți auto) și punerea acestora la dispoziția lucrătorilor.

Acțiunile Inspecției Muncii din anul 2022 în unitățile de distribuție a carburanților auto au relevat faptul că nu toți angajatorii din aceste domenii respectă prevederile legale privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor.

Ca urmare s-a considerat oportună continuarea acestor demersuri, prin inițierea și desfășurarea unei noi campanii naționale în acest domeniu. Acțiunea se va desfășura la nivel național și va avea ca obiectiv principal verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor”.