Controale ale ITM Brăila la centrele rezidențiale de servicii sociale

În perioada 27 octombrie – 15 decembrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Brăila a fost implicat în Campania națională privind verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă si în domeniul securității si sănătății în muncă la centrele rezidențiale de îngrijire și asistență medico – socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală, la centrele rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice, centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități, centrele rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost, centrele rezidențiale de îngrijire și asistență pentru alte categorii de persoane în situație de dependență.

Campania a fost inițiată de către Inspecția Muncii, la solicitarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, care a cerut intensificarea acțiunilor de control în muncă în centrele rezidențiale de servicii sociale.

La nivelul județului Brăila au fost efectuate controale la 27 centre de acest tip, cu un număr de 643 angajați.

În domeniul relații de muncă au fost identificate neconformități pentru care au fost dispuse 25 de măsuri de remediere și aplicate 4 sancțiuni contravenționale.

Principalele deficiențe constatate au fost:

*Nerespectarea prevederilor legale privind munca în repausul săptămânal;

*Nerespectarea prevederilor referitoare la evidența muncii și munca în timpul nopții, repaus săptămânal, zile de sărbători legale;

*Nerespectarea dispozițiilor legale privind registrul general de evidență a salariaților.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost identificate 16 neconformități, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere și aplicate 16 sancțiuni contravenționale.

Principalele neconformități constate au fost:

*Instruirea deficitară a angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă;

*Neasigurarea efectuării controlului medical periodic pentru lucratori;

*Lipsa autorizarii personalului care deservește echipamente de lucru ce necesită autorizare.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns